Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2011:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2010-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari – 30 juni 2011 är 1,5 procent.