Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012

SFS nr
2011:1016
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§
socialförsäkringsbalken till 149,32 för år 2012.