Förordning (2011:1017) om balanstal för år 2012

SFS nr
2011:1017
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§
socialförsäkringsbalken till 1,0024 för år 2012.