Förordning (2011:1018) om balansindex för år 2012

SFS nr
2011:1018
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22-24 §§
socialförsäkringsbalken till 140,45 för år 2012.