Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012

SFS nr
2011:1044
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-09-29

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2012 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2011 1,023

2012 1,033