Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

SFS nr
2011:1068
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-10-06