Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2011:1106
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2011-10-28

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag ska höjas med 2 procent från och med
den 1 februari 2012.