Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering

SFS nr
2011:1123
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-11-17

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 401 100 kronor och den
övre skiktgränsen till 574 300 kronor vid 2013 års taxering.