Förordning (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

SFS nr
2011:1125
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2011-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1572
Upphävd
2012-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges
i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för
kalenderåret 2012:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,

2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och
15 öre per styck,

3. skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,

4. skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,

5. skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.