Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

SFS nr
2011:116
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-02-10

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra ett register med uppgifter om
läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län under åren
1968–2005.

Personuppgiftsansvarig

2 § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i registret får behandlas för
epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av
statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 § I registret får endast behandlas personuppgifter om

1. datum för utfärdande av recept och för expediering,

2. vara, pris, antal förpackningar,

3. uppgift om förstagångspreparat, kodnivå i Anatomic
Therapeutic Chemical classification system (ATC-kodnivå),

4. patientens personnummer, och

5. förskrivarens arbetsplats.

Den enskildes inställning till behandling

5 § Personuppgifter får inte behandlas i registret om den
registrerade motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan
den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart
som möjligt.

Rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

Information

7 § Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten
om registret.