Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan

SFS nr
2011:1181
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-11-24

1 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska utprövning
av ämnesprov i samhällsorienterande och naturorienterande
ämnen genomföras enligt denna förordning.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för
huvudmän för utbildning i dessa skolformer att delta i
utprövningen.

2 § Under 2013 ska utprövning genomföras av ämnesprov i

1. biologi, fysik och kemi i årskurs 6 i grundskolan och
sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan, och

2. geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i
årskurs 6 och 9 i grundskolan, i årskurs 6 i sameskolan och i
årskurs 7 och 10 i specialskolan.

3 § Ämnesprov som avses i denna förordning behöver inte
beaktas vid betygssättning.

4 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om
utprövning av ämnesprov enligt denna förordning.