Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande

SFS nr
2011:1206
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2011-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1104
Upphävd
2015-01-01

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om en
polismans rätt att besluta om förverkande enligt 3 § lagen
(1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande
m.m.