Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012

SFS nr
2011:1232
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2011-12-01

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ska vara 3,65 procent för 2012.