Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

SFS nr
2011:1295
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion
för gåva.
Ansökan om godkännande

2 § En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva ska innehålla följande
identifikationsuppgifter för sökanden:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer
och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.
Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Avgifter

3 § En ansökningsavgift enligt 12 § första stycket lagen
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion
för gåva uppgår till 10 000 kronor. En årsavgift enligt andra
stycket samma paragraf uppgår till 7 000 kronor.

Bemyndigande

4 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2011:1269) om godkännande av
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.