Förordning (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg

SFS nr
2011:1526
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:121

1 § En försäkrad som är arbetslös ska anses stå till
arbetsmarknadens förfogande enligt 28 a kap. 18 § första
stycket 3, 31 a kap. 13 § första stycket 3 eller 103 c kap.
9 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken när han eller
hon

1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

2. är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som
svarar mot minst en fjärdedel av ett heltidsarbete, och

3. aktivt söker sådant arbete som avses i 2.

Med heltidsarbete i första stycket 2 avses ett arbete om 40
timmar per vecka. Förordning (2015:121).

2 § En försäkrad som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program men inte får aktivitetsstöd på grund av att han eller
hon är avstängd från rätt till sådan ersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd behåller sin rätt
till sjukpenning i särskilda fall enligt 28 a kap. 18 §
första stycket 3 socialförsäkringsbalken,
rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt 31 a kap. 13 §
första stycket 3 socialförsäkringsbalken och boendetillägg
enligt 103 c kap. 9 § första stycket 3
socialförsäkringsbalken när han eller hon enligt den
förordningen

1. inte medverkat till att upprätta en individuell
handlingsplan, inte lämnat en aktivitetsrapport till den
offentliga arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte
besökt eller tagit kontakt med den offentliga
arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en
överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller
annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet, eller

3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av
otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.

En försäkrad behåller sin rätt till sjukpenning i särskilda
fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och
boendetillägg även när han eller hon utan att vara avstängd
från rätt till aktivitetsstöd inte får sådan ersättning.
Förordning (2015:121).

Övergångsbestämmelser

2015:121

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och
med den 1 mars 2015.