Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012

SFS nr
2011:1566
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-12-15

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)
ska vara 1,5 procent för 2012.