Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr
2011:1594
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2011-12-22

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som
omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning
ska vara 1,5 procent för år 2012.