Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12

SFS nr
2011:276
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-03-17

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under
lagringsåret 2011/12.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25