Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr
2011:405
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2011-03-31

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har
tillträtts av följande parter.

Part Dag för konventionens
ikraftträdande i förhållande
till parten

Danmark 2010-01-01

Europeiska gemenskapen
(numera Europeiska unionen) 2010-01-01

Island 2011-05-01

Norge 2010-01-01

Schweiz 2011-01-01