Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

SFS nr
2011:443
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1516

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om
skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse
unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i
fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

2 § Följande territorier, som ingår i unionens tullområde,
ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1. Kanarieöarna,

2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och
355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

3. Åland,

4. Kanalöarna.
Förordning (2014:1516).

3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för
artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 § Följande territorier, som inte ingår i unionens
tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens
punktskatteområde:

1. ön Helgoland,

2. territoriet Büsingen,

3. Ceuta,

4. Melilla,

5. Livigno,

6. Campione d’Italia,

7. de italienska delarna av Luganosjön.

5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets
suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i
Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller
är avsedda för

1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är
avsedda för Frankrike,

2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller
är avsedda för Italien,

3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller
är avsedda för Förenade kungariket,

4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och
Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är
avsedda för Cypern,

5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som
flyttningar som utgår från eller är avsedda för
Tyskland.

Övergångsbestämmelser

2011:443

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om
Europeiska gemenskapens punktskatteområde.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.