Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet

SFS nr
2011:507
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra
att gälla vid utgången av juni 2011:

1. förordningen (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års
läroplan för grundskolan,

2. förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet m.m., och

3. förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.