Förordning (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor

SFS nr
2011:524
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12

1 § För utbildning på fristående gymnasieskolor som har
påbörjats före den 1 juli 2011 får Statens skolverk meddela
föreskrifter om i vilken utsträckning nationella prov ska
användas.