Förordning (2011:596) om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall

SFS nr
2011:596
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2011-05-26

1 § Bestämmelsen i 66 § marknadsföringslagen (2008:486) ska
tillämpas på en annan stat som är ansluten till

1. Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt
rättsskydd (SÖ 1970:60),

2. överenskommelsen i Madrid den 14 april 1891 angående
undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å
handelsvaror, senast reviderad i Lissabon den 31 oktober 1958,
med tilläggsakt i Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 1969:75),
eller

3. avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ
1995:30).