Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2011:66
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2011-01-27

Genomförande av sanktioner

1 § Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska
tillämpas i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea
(Nordkorea) i enlighet med rådets beslut 2010/800/GUSP av den
22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt
2006/795/GUSP.