Förordning (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

SFS nr
2011:704
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1520

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar
rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om
domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om
underhållsskyldighet (underhållsförordningen) samt
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell
indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
(2007 års Haagkonvention). Förordning (2014:332).

2 § Försäkringskassan är centralmyndighet enligt
underhållsförordningen och 2007 års Haagkonvention samt har
de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter enligt
förordningen och konventionen. Förordning (2014:332).

3 § En ansökan som avses i 3 § lagen (2011:603) med
kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet görs

1. om det är en ansökan enligt underhållsförordningen, till
den tingsrätt i följande förteckning som följer av artikel
27.2 i den förordningen, och

2. om det är en ansökan enligt 2007 års Haagkonvention, till
den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde
motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt, om
motparten inte har sin hemvist i Sverige.

Tingsrätt Domsområde

Nacka tingsrätt Stockholms län

Uppsala tingsrätt Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län

Linköpings tingsrätt Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt Jönköpings län

Växjö tingsrätt Kronobergs län

Kalmar tingsrätt Kalmar län

Gotlands tingsrätt Gotlands län

Blekinge tingsrätt Blekinge län

Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby,
Perstorps, Simrishamns,
Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,
Örkelljunga och Östra Göinge
kommuner

Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs,
Helsingborgs, Höganäs, Hörby,
Höörs, Kävlinge, Landskrona,
Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
Skurups, Staffanstorps,
Svalövs, Svedala, Trelleborgs,
Vellinge och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt Hallands län

Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
Lysekils, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och
Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors,
Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Herrljunga, Lerums,
Lilla Edets, Marks, Melleruds,
Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns,
Vårgårda, Vänersborgs och
Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Habo, Hjo,
Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Mullsjö, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands län

Örebro tingsrätt Örebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län

Falu tingsrätt Dalarnas län

Gävle tingsrätt Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt Jämtlands län

Umeå tingsrätt Västerbottens län

Luleå tingsrätt Norrbottens län
Förordning (2014:1520).

4 § Centralmyndigheten ska tillhandahålla formulär för ansökan
och framställan till myndigheten om biträde i ett enskilt
ärende om underhållsskyldighet enligt underhållsförordningen.
Förordning (2014:1520).

5 § Centralmyndigheten får trots 33 § personuppgiftslagen
(1998:204) föra över personuppgifter till en myndighet i ett
land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det
behövs för att den myndigheten ska kunna överväga en
nödvändig åtgärd enligt 2007 års Haagkonvention.
Förordning (2014:1520).

6 § En auktoriserad translator är behörig att göra
översättningar enligt artiklarna 20.3, 28.3, 29.2 och 40.4 i
underhållsförordningen. Förordning (2014:1520).

7 § En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det,
på en kopia av ett avgörande som har meddelats av myndigheten
intyga äktheten.

En domstol eller annan myndighet ska även, om någon begär
det, på en kopia av ett avgörande som omfattas av 2007 års
Haagkonvention och som meddelats av myndigheten ange om det
är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 40 i underhållsförordningen
utfärdas av en domstol eller annan myndighet som har meddelat
avgörandet. Förordning (2014:1520).

8 § En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av
ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt
intyga äktheten.

En socialnämnd ska även, om någon begär det, på en kopia av
ett avtal om underhållsbidrag som omfattas av 2007 års
Haagkonvention och som socialnämnden har godkänt ange om det
är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen
utfärdas av den socialnämnd som har godkänt ett avtal om
underhållsskyldighet. Förordning (2014:1520).

9 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, bestyrka
ett avtal om underhållsbidrag.

Kronofogdemyndigheten ska även, om någon begär det, ange om
ett avtal om underhållsbidrag som omfattas av 2007 års
Haagkonvention är verkställbart i Sverige.

Ett utdrag enligt artikel 48 i underhållsförordningen
utfärdas av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1520).