Förordning (2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

SFS nr
2011:917
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-06-22

1 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om de formulär som
avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5 § andra stycket
lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat
boende eller långfristig semesterprodukt.

2 § I fråga om en sådan betalningsplan som avses i 5 kap. 3 §
lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat
boende eller långfristig semesterprodukt ska betalningskrav
framställas i en handling eller i någon annan läsbar och
varaktig form senast 14 dagar innan betalning ska ske.