Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2011:941
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2011-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli – 31 december 2011 är 2,0 procent.