Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

SFS nr
2011:977
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-08-25

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för myndighetens handläggning av ärenden enligt lagen
(2011:900) om dödande av förkommen handling.