Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2012:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2011-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari – 30 juni 2012 är 2,0 procent.