Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2012:113
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-03-15

Genomförande av sanktioner

1 § Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska
tillämpas i fråga om Libyen i enlighet med rådets beslut
2011/137/GUSP av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder
med hänsyn till situationen i Libyen.