Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

SFS nr
2012:169
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-04-04

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens
föreskrifter (AMSFS 2006:13) om tillämpningen av förordningen
(2006:396) om försöksverksamhet med särskilda
arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare ska
upphöra att gälla vid utgången av april 2012.