Förordning (2012:175) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13

SFS nr
2012:175
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-04-12

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under
lagringsåret 2012/13.

Varuslag Procentandel av
basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25