Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden

SFS nr
2012:358
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-05-31

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om behörig
länsstyrelse i begravningsärenden enligt begravningslagen
(1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147).

2 § Frågor om tillstånd till anordnande och hållande av
enskild begravningsplats enligt 2 kap. 6–8 §§ begravningslagen
(1990:1144) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är
eller avses bli anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen
är eller avses bli anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är eller
avses bli anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när
begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är
eller avses bli anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen
är eller avses bli anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands
län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är
eller avses bli anordnad i Norrbottens eller Västerbottens
län.

3 § Frågor om tillstånd till överlåtelse, användning för annat
ändamål eller nedläggning av begravningsplats enligt 2 kap.
14 §, tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska
enligt 6 kap. 2 § andra stycket, flyttning eller upphörande av
gravrätt enligt 7 kap. 34 § samt om att förelägga någon vid
vite enligt 11 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är
anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen
är anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är
anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när
begravningsplatsen är anordnad i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är
anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen
är anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är
anordnad i Norrbottens eller Västerbottens län.

4 § Tvister om kremering eller gravsättning enligt 5 kap. 3 §
andra stycket och 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast var
folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands
eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast
var folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast var
folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne
senast var folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast var
folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs
län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast
var folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast var
folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län.

5 § Tillsyn enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144)
utövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan
innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller
en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro
eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller
en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens
län.

6 § Frågor om förordnande av begravningsombud enligt 10 kap.
2 §, att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 2 § samt
överklaganden av beslut enligt 11 kap. 6 § begravningslagen
(1990:1144) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan
innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller
en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro
eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller
en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en
annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens
län.

7 § Frågor om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 3 §
begravningslagen (1990:1144) prövas av Länsstyrelsen i
Stockholms län.

8 § Frågor om hantering av aska enligt 5 kap. 5 § andra
stycket begravningslagen (1990:1144) och 30 §
begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när avsikten är att askan
ska strös ut i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands
eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när avsikten är att
askan ska strös ut i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar
län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när avsikten är att askan ska
strös ut i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när avsikten är att
askan ska strös ut i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när avsikten är att askan ska
strös ut i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när avsikten är att
askan ska strös ut i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när avsikten är att askan
ska strös ut i Norrbottens eller Västerbottens län.

9 § Frågor om delning av aska enligt 31 §
begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när kremering skett i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när kremering skett i
Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när kremering skett i Skåne,
Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när kremering skett i
Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när kremering skett i
Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när kremering skett i
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när kremering skett i
Norrbottens eller Västerbottens län.

10 § Överklaganden enligt 59 § begravningsförordningen
(1990:1147) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när dödsfallet inträffat i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när dödsfallet inträffat
i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när dödsfallet inträffat i
Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när dödsfallet
inträffat i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när dödsfallet inträffat i
Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när dödsfallet
inträffat i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när dödsfallet inträffat i
Norrbottens eller Västerbottens län.