Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning

SFS nr
2012:363
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2012-05-31

1 § Ansökningar om ensamrätt till bärgning av sjunket gods och
frågor om företrädesrätt och föreskrifter för en beviljad
ensamrätt enligt 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:983) om ensamrätt
till bärgning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när godset finns i
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när godset finns i
Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när godset finns i Skåne,
Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när godset finns i
Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när godset finns i Dalarnas,
Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när godset finns i
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när godset finns i
Norrbottens eller Västerbottens län.