Förordning (2012:365) om häradsallmänningar

SFS nr
2012:365
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2012-05-31

1 § Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i
häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i
en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt
37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett
reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 §
1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen
har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands
eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när
allmänningsstyrelsen har sitt säte i Östergötlands,
Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har
sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när
allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när allmänningsstyrelsen har
sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när
allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen
har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.