Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

SFS nr
2012:419
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-06-07

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter
(AMSFS 2001:6) och (AMSFS 1990:3) för tillämpningen av
förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd ska upphöra att
gälla vid utgången av juni 2012.