Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering

SFS nr
2012:455
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-06-14