Tillkännagivande (2012:533) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2012:533
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2012-07-02

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli – 31 december 2012 är 1,5 procent.