Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013

SFS nr
2012:559
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§
socialförsäkringsbalken till 154,84 för år 2013.