Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013

SFS nr
2012:560
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§
socialförsäkringsbalken till 1,0198 för år 2013.