Förordning (2012:561) om balansindex för år 2013

SFS nr
2012:561
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-08-30

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§
socialförsäkringsbalken till 148,53 för år 2013.