Förordning (2012:611) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2013

SFS nr
2012:611
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2012-09-27

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2013 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2012 1,041

2013 1,041