Förordning (2012:656) om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

SFS nr
2012:656
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-11-08

Regeringen föreskriver att 5 § Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl
är olämpliga att inneha skjutvapen ska upphöra att gälla vid
utgången av december månad 2012.