Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

SFS nr
2012:667
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-11-15

1 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har
utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring
ska, efter framställan från Ersättningsnämnden och om arbetets
behöriga gång och förhållandena i övrigt tilllåter det, ställa
utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i
en muntlig förhandling i nämnden genom ljudöverföring eller
ljud- och bildöverföring.