Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013

SFS nr
2012:669
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-11-15

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 413 200 kronor och den
övre skiktgränsen till 591 600 kronor för beskattningsåret
2013.