Försäkringskassans föreskrifter (2012:671) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2012:671
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2012-11-09

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med
den 1 februari 2013.