Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

SFS nr
2012:674
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2012-11-15

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna
författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel den
31 december 2013.

Sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor.

Sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1996:66)
om sedlar på femtio kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga
betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank.