Förordning (2012:699) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013

SFS nr
2012:699
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2012-11-22

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges
i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för
kalenderåret 2013:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 41 öre per
styck,

2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och
25 öre per styck,

3. skatt på röktobak tas ut med 1 735 kronor per kilogram,

4. skatt på snus tas ut med 386 kronor per kilogram,

5. skatt på tuggtobak tas ut med 449 kronor per kilogram.