Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013

SFS nr
2012:821
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-12-06

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 §
socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska
vara 1,3 procent för år 2013.