Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention

SFS nr
2012:826
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1521

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar
den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om
behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och
samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd
för barn (1996 års Haagkonvention).

Centralmyndighet

2 § Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är
centralmyndighet enligt 1996 års Haagkonvention i Sverige.

3 § Centralmyndigheten ska bistå vid tillämpningen av 1996 års
Haagkonvention och har de uppgifter som föreskrivs för
centralmyndigheter i konventionen.

Behörig domstol

4 § En ansökan som avses i 6 § lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention och som helt eller delvis avser ett barns
person görs till den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 §
föräldrabalken. Förordning (2014:1521).

5 § I annat fall än som avses i 4 § görs en ansökan som avses
i 6 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention till den
tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde
motparten har sin hemvist. Om motparten inte har sin hemvist
i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt Domsområde

Nacka tingsrätt Stockholms län

Uppsala tingsrätt Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län

Linköpings tingsrätt Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt Jönköpings län

Växjö tingsrätt Kronobergs län

Kalmar tingsrätt Kalmar län

Gotlands tingsrätt Gotlands län

Blekinge tingsrätt Blekinge län

Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby,
Perstorps, Simrishamns,
Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,
Örkelljunga och Östra Göinge
kommuner

Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs,
Helsingborgs, Höganäs, Hörby,
Höörs, Kävlinge, Landskrona,
Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
Skurups, Staffanstorps,
Svalövs, Svedala,
Trelleborgs, Vellinge och
Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt Hallands län

Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
Lysekils, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och
Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors,
Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Herrljunga, Lerums,
Lilla Edets, Marks, Melleruds,
Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns,
Vårgårda, Vänersborgs och
Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Habo, Hjo,
Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Mullsjö, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands län

Örebro tingsrätt Örebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län

Falu tingsrätt Dalarnas län

Gävle tingsrätt Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt Jämtlands län

Umeå tingsrätt Västerbottens län

Luleå tingsrätt Norrbottens län
Förordning (2014:1521).

Handlingar

6 § Framställningar och meddelanden till den svenska
centralmyndigheten eller andra myndigheter ska, om de inte är
skrivna på svenska, åtföljas av en översättning till svenska
eller, om det är svårt att få till stånd en sådan
översättning, en översättning till engelska.
Förordning (2014:1521).

7 § En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det,
på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av
myndigheten intyga att avgörandet är äkta.
Förordning (2014:1521).

Förfarande

8 § Centralmyndigheten ska verka för att framställningar och
meddelanden enligt 1996 års Haagkonvention, om möjligt, sänds
direkt till en behörig myndighet utan förmedling av
centralmyndigheten. Förordning (2014:1521).

9 § Om centralmyndigheten tar emot en framställning eller ett
meddelande enligt 1996 års Haagkonvention som angår en fråga
som ska eller kan handläggas av en annan myndighet, ska
centralmyndigheten genast vidarebefordra framställningen eller
meddelandet till den myndigheten. Centralmyndigheten ska
underrätta avsändaren om till vilken myndighet vidarebefordran
har gjorts. Förordning (2014:1521).